Tại các thành phố lớn hiện nay, các dự án chung cư đang “bùng nổ” nhanh chóng. Một mặt vừa đem lại diện mạo mới cho thành phố hiện đại, tuy nhiên, cũng có những mặt trái khi quy hoạch không đồng bộ.