บทบาทของอเลปโปในฐานะแหล่งกำเนิดของศิลปะอาหรับยุคกลางนี้สมเหตุสมผล ตำแหน่งที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของเส้นทางสายไหมช่วยให้เมืองพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางดนตรีที่มีชีวิตชีวา โดยได้รับอิทธิพลจากอาราเมอิก เคิร์ด อิรัก ตุรกี และเอเชียกลาง เมืองที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลแห่งนี้ได้สร้างนักร้องตาราบที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

และรักษาชื่อเสียงและความรักในศิลปะดั้งเดิม ชาวอะเลปปินภาคภูมิใจในฐานะผู้พิทักษ์วัฒนธรรม และชาวเมืองที่ใหญ่ที่สุดของซีเรียได้เก็บบทกวี มุวาชาชัตของชาวมัวร์ให้มีชีวิตอยู่มานานกว่า 1,000 ปี ในขณะที่ป้อมปราการอันโอ่อ่าของเมืองและมัสยิดใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียงเป็นเครื่องยืนยันถึงบทบาทที่ยืนยงของเมืองในฐานะป้อมปราการของศาสนาอิสลาม วัฒนธรรม