Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Related Post

สุขภาพกับ“ภาวะติดโซเชียล”สุขภาพกับ“ภาวะติดโซเชียล”

WHO ยังไม่ประกาศ “ภาวะติดโซเชียล” เป็นโรคทางจิตเวชในเร็ววัน เหตุขาดงานวิจัยรองรับอีกมาก ซ้ำเทคโนโลยีสื่อสารก้าวหน้ารวดเร็วกว่างานวิจัย อาจต้องปรับการวินิจฉัยอีก ย้ำเสพโซเชียลมีสติ พิจารณาถี่ถ้วน