Tag: ข่าวทั่วไป

เหตุใดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นกุญแจสู่ชีวิตที่ดีเหตุใดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นกุญแจสู่ชีวิตที่ดี

วิธีจัดการกับการเปลี่ยนแปลงคือแก่นแท้ของการดำรงอยู่ของเราและกุญแจสู่ความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนในปัจจุบัน ในครั้งแรกของซีรีส์ใหม่ The Art of Living ลินด์เซย์เบเกอร์ได้สำรวจปรัชญาแห่งการเปลี่ยนแปลง