Tag: ข่าวเทคโนโลยี

ความห่างเหิน ทางสังคมอาจทำให้ไข้หวัดสูญพันธุ์ ได้หรือไม่ความห่างเหิน ทางสังคมอาจทำให้ไข้หวัดสูญพันธุ์ ได้หรือไม่

มนุษยชาติไม่ได้อยู่ร่วมกับไข้หวัดเสมอไป ยุคแห่งความห่างเหินทางสังคมนี้สามารถเร่งการตายได้หรือไม่ นับเป็นครั้งแรกที่ชนเผ่าซาปานาวาได้ทำการติดต่อ