Tag: เทคโนโลยี โลกออนไลน์

TikTok: ผู้พิพากษาสหรัฐฯยุติการแบน App StoreTikTok: ผู้พิพากษาสหรัฐฯยุติการแบน App Store

TikTok หลีกเลี่ยงการบล็อกที่รัฐบาลสั่งให้ดาวน์โหลดใหม่ในสหรัฐอเมริกาหลังจากผู้พิพากษาออกคำสั่งห้ามชั่วคราว