Tag: idolsmiledental

ผู้ที่สูบบุหรี่ สามารถเข้ารับการรักษาจัดฟันแบบใส invisalign ได้หรือไม่ผู้ที่สูบบุหรี่ สามารถเข้ารับการรักษาจัดฟันแบบใส invisalign ได้หรือไม่

ผู้ที่สูบบุหรี่ สามารถเข้ารับการรักษาจัดฟันแบบใส invisalign ได้หรือไม่ สุขภาพช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่เราต้องดูแลให้มากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ที่มีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟัน

อาหารที่ควรเลี่ยงสำหรับผู้ที่ จัดฟัน Fastbracesอาหารที่ควรเลี่ยงสำหรับผู้ที่ จัดฟัน Fastbraces

อาหารที่ควรเลี่ยงสำหรับผู้ที่ จัดฟัน Fastbraces การ จัดฟัน Fastbraces เป็นการจัดฟันแบบเร่งด่วน ที่ใช้ระยะเวลาในการจัดฟันเพียง 3 เดือน-1 ปีเท่านั้น ขึ้นอยู่กับปัญหาฟันของแต่ละบุคคล และดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้ทำการรักษา การจัดฟันแบบใส Fastbraces เป็นใช้นวัตกรรมของเครื่องมือเข้ามาใช้ในการรักษา โดยเครื่องมือจะเป็นรูปสามเหลี่ยม ที่สามารถทำให้ตัวฟันเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ